II.ročník závodu O Terezínskou podkovičku

O TEREZÍNSKOU
PODKOVIČKU
II.ročník oficiálního závodu obedience

Rozhodčí: Lucia Stemmerová
Steward: Kryštof Klíma
Otevřené třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3

Datum konání: 18.3.2018
Místo konání: Jízdárna Terezín, 5.května 260, Terezín
GPS: 50.5100872N, 14.1520297E
(vchod z druhé strany ulice Palackého)
Povrch: kvalitní písek s geotextilií
Kapacita: 25 týmů
Začátek 8:00

Pořadatel: Michaela Houserová a Psí škola GODA

Startovné: 500,-Kč pro členy KO CZ/ pro nečleny 580,-Kč
Při neúčasti je startovné nevratné.

Platební údaje: startovné zašlete na účet č. 2500354250/2010
Variabilní symbol: 99999
Do poznámky PODKOVIČKA+vaše jméno a příjmení

Přihlašování: vyplněním přihlašovacího formuláře na stránkách klubu Obedience CZ: https://akce.obedience.cz/

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JE ZASLÁNÍ POTVRZENÍ O PLATBĚ NA EMAIL: misa.houserova@seznam.cz
Do předmětu napište: PODKOVIČKA

Uzávěrka přihlášek: 9.3.2018
Časový harmonogram bude upřesněn po uzávěrce přihlášek. Přejímka, trénink a vyhlášení budou pro každou třídu zvlášť. Háravé feny mohou nastoupit na zkoušku po docvičení ostatních závodníků na konci programu, mimo závod (jen prosím o včasné info o účasti háravek)

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího a stewarda.

Každý účastník musí mít vystavenu výkonnostní knížku Klubu Obedience CZ.

Každý účastník se psem s PP musí doložit identifikaci- čip/tetování v souladu s PP. U psů bez PP průkaz z registru psů bez PP ČKS/MSKS, pokud ještě nemá zapsanou kontrolu ve VP KO CZ. ) Identifikace bude provedena při odchodu z placu po ukončení cvičení každého psa.

Veterinární podmínky:
Všichni psi, kteří se účastní soutěže, musí být klinicky zdraví.
Psi musí být v imunitě proti vzteklině.
Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky.
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata, kterým se prokáží při přejímce.
Psi, kteří jsou agresivní, se nesmí zúčastnit soutěží obedience. Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se soutěží nesmí účastnit kupírovaní psi. Každý účastník musí znát zkušební řád Obedience CZ.

Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa.
Psi se v hale nesmí pohybovat na volno, pouze na vodítku. Venčení smí probíhat pouze na místech určených pořadatelem.