OBEDIENCE FUN WEEKEND S SHAUNOU WENZEL

Pro nás už třetí osobní setkání s touto výbornou trenérkou obedience, opět spousta nových rad a motivace, a hlavně pochvala za posun v naší dosavadní práci. Wow :)

Tentokrát jsme se zaměřili na chůzi, techniku úkroků, práci s očním targetem a záludnosti cviku stromeček v OB3.