Seminář s RNDr. Františkem Šustou v Mostě

Nácvik sekundárních reinforcerů pod vedením Franty Šusty a Kuby Berana. Moc jsme si to s Lilčou užili, i přes velkou nervozitu :)