Zkouška BH

V sobotu 21.5.2016 složila Lilča svou další zkoušku ze sportovní kynologie, tentokrá dle mezinárodního zkušebního řádu, a to BH za 50 bodů.