ZkoušKa ZZO

Dne 25.7.2015 složila Lilinka svou první zkoušku ze sportovní kynologie a to ZZO, za 52 bodů, prospěla výborně.